Falkesæsoner
Ringmærkning i Danmark fra 2009
Ynglepar på Møns Klint
Ynglesæsoner

2001: Storeklint, han Sverige 2000, hun Nordtyskland 1997, ingen unger.
2002: Storeklint, samme par, 2 unger (2 hanner).
2003: Storeklint, samme par, 3 unger (2 hanner, 1 hun).
2004: Forchammers Pynt, samme par, 2 unger (1 han, 1 hun).
2005: Sækkepiben, samme han, ny hun uden ringe, 3 unger (2 han, 1 hun).
2006: Møns Klint 1 par, 4 unger.
          1 par på Bornholm, 2 unger.
          1 par på Stevns, ingen unger.
2007: Møns Klint, 1 par med 4 unger, 1 omkom
          3 udfløjne (2 hun, 1 han).
          Møns Klint, sydlige del, 1 par, muligvis fordrevet af yngelparret.
          Mønbroen, kasse, 1 par til begyndelsen af april.
          Stevns Klint, 1 par med 2 unger.
          Bornholm, Hammerkysten, 1 par, hannen med 1-årig hun, ingen yngel. 
2008:-Møns Klint, Storeklint, 1 par med 3 unger  Stevns: 1 par med 3 unger (2 hunner og 1 han).  Bornholm: 1 par med 2 unger.
2009: 3 yngelpar i Danmark.
2010: 4 ynglepar i Danmark, 3 med unger.       

2011: 4 yngelpar, 3 med unger.


2012:

12 stedfaste par gennem hele ynglesæsonen

5 par med udfløjne unger

10 unger ringmærket.

2013:

14 sikre eller sandsynlige ynglepar

10 par med i alt 22-23 udfløjne unger

10 unger ringmærket, 1 par med æg.

2014:

15 sikre eller sandsynlige ynglepar

13 par med i alt 31 unger, heraf 4 døde.       

18 unger ringmærket                 

           

2015 

21 lokaliteter med falkepar i ynglesæsonen

17-18 par med yngleadfærd

14 par med æg eller unger

31 udfløjne unger, 11 unger ringmærket.

2016

19 lokaliteter med falkepar i ynglesæsonen

13 par med æg eller unger

29 udfløjne unger, 15 unger ringmærket               

 

   

 Redehulen på Storeklint 2012
Redehylden Forchammers Pynt
Redehulen på Sækkepiben