Paintings/billeder
Vandrefalk/Peregrine, hun, on a dead branch. SOLGT
Peregrine at breeding cave

Vandrefalkene ved Nylands Nakke har fundet huler i klinten godt beskyttet med overhæng og stejle vægge under sig. Her venter hunnen på afløsning på sit redested.


The peregrines at Nylands Nakke have found caves at the chalk cliffs well protected with overhanging pieces and steep walls underneath. Here the female is expecting the male to take over at the nesting site.


SOLGT            SOLD


Peregrine, Southern Wales coast 2012

På rejsen til Wales november 2012 var der fine observationer af vandrefalk langs kysterne, og mens kulden lagde sig over Danmark, var der stadig varmt i solen her i det sydvestlige hjørne af Wales.

solgt/sold

Peregrine Sweden 2014

På vej til årets falkemøde på Nordens Ark i Sverige besøgte vi en af lokaliteterne i Bohuslän, hvor begge falke var i luften og sad i klipperne ind imellem.

Til salg - for sale

Male at Storeklint with House Swallows 2012.

Tæt på falkeparrets yngleplads har Bysvalerne deres reder. Kun sjældent jager falkene deres naboer, men de udfløjne ungfalke træner deres jagter på Bysvalernes unger.

SOLGT


Peregrine, male, hunting Wood Pigeon, Møns Klint 2013

Hanfalken i parret ved Nylands Nakke strøg ud efter en Ringdue lavt over havet, men lykkedes ikke med jagten denne gang. 

Til Salg    For saleMale peregrine with prey

I dagene op til æglægning og rugning henter hanfalken bytte og afleverer til hunnen. Her kom han over det martskolde hav med en Stær til magen.

SOLGT - SOLD


Male Peregrine hunting Wood Pigeons 2012

En af de store oplevelser i falkesæsonen ved Møns Klint er falkenes jagter over havet, især når dueflokke passerer. Med svimlende fart stryger falken ned mod flokken og har tilsyneladende udset sig en af duerne, som den ofte slår efter flere gange, inden den rammer sit mål.

TIL SALG/FOR SALE


Male at pair no.3

Som den helt store overraskelse i 2012 blev et 3. par opdaget på en ny lokalitet på Møns Klint. På det tidspunkt lå hunfalken allerede på æg, og kun en enkelt gang så jeg hanfalken ved redehullet, da vi valgte at give dem så meget ro som muligt ved ikke at udpege ynglestedet offentligt. 2 unger blev ringmærket. 

SOLGT


Hun Vandrefalk, lokalitet MK3

I januar-februar holder falkene til på sidste års ynglelokaliteter, og denne dag overraskede jeg hunfalken, der sad på træstubben oven for skrænten, da jeg gik langs kysten.

   
SOLGT SOLD


Vandrefalk over havet Talerskredet

Ved resterne af det store skred på Taleren kom Vandrefalken langs kysten fra sin sædvanlige udkigspost på Nylands Nakke. Skredet giver kysten et næsten skulpturelt indtryk.

TIL SALG        FOR SALE