Paintings/Billeder
Peregrine Waddensea

Visiting the Waddensea with some friends we watched birds at one of the canals with a peregrine falcon crossing the stream in bright light.

På tur til Vadehavet med gode venner kiggede vi på fugle ved udmundingen af en af kanalerne, da en vandrefalk krydsede over vandløbet i skarpt lys.


Vandrefalk Vadehavet. TIL SALG FOR SALE
Peregrine Male, January

Here in January I think I surprised the male peregrine, when I approached the edge of the calk cliffs. It lifted off and made a beautiful curve past the tree roots.

Her i januar tror jeg, at jeg fik overrasket hanfalken, da jeg gik ud til kanten af klinten. Den lettede og kom i en smuk kurve forbi trærødderne.

TIL SALG/FOR SALE
Rød Glente, Ålebæk, Møn

Red Kites are found in wintertime especially at the Eastern part of Møn. Here they use the small woods for staying overnight.


Rød Glente opholder sig her i vinterperioden, især på Østmøn. De finder en af de små bevoksninger til overnatning.

SOLGT
Stor Flagspætte, Ulvshale, Møn

Great Spotted Woodpecker is a common species in the wood close to our house. The deep autumn colours attracted me in this motif.

Der er godt med Stor Flagspætte i skoven ved vores hus. Det var de dybe efterårsfarver, der tiltrak mig i dette motiv.

For sale/til salg
Long-eared Owl

On one of my walks in the wood this Long-eared Owl showed up among the conifers, and with a little light through the vegetation it made a fine motif.

På en af mine gåture i Ulvshaleskoven opdagede jeg Skovhornuglen i granerne, og med det sparsomme lys i vegetationen gav et et fint motiv.


Skovhornugle, Ulvshaleskoven for sale/til salg
Short-eared Owl

In cold January light the Short-eared Owl crossed the water from Nyord to Ulvshale at the small bridge.

Mosehornugle kom på denne kolde januar-dag fra Nyord og krydsede Løbet til Ulvshale-siden.


Mosehornugle, Ulvshale For sale/til salg
Kestrel - Tårnfalk, Ulvshale

På en af de næsten daglige ture på Ulvshale til Nyordbroen sad den lokale Tårnfalk på jernrøret over den gamle kælderbygning. De dæmpede farver, fuglen og spillet i det underliggende murværk var det, der fangede mig i motivet.

For sale/til salg
Osprey Flyndersø

Fiskeørnen blev set flere dage på DANE-projektet i Holstebro, og denne dag passerede ørnen den nordlige ende af søen, hvor jeg fastholdt motivet med rørskoven og tuerne.

Fiskeørn Flyndersø. For sale/til salg
Kingfisher Storåen

I de dejlige å-landskaber omkring Holstebro gik dagens tur ud til lokaliteten ved Gryde Å og Storåen, og her holdt Isfuglen til, sad i vegetationen og spejdede efter bytte, mens jeg malede de karakteristiske skrænter ned til åen.

Isfugl ved Storåen. SOLGT
Ederfugl, kysten Møns Klint

I det stille aftenlys sad Ederfuglehannen som fyrsten på sin trone ved kysten langs Møns Klint. Stenens former og struktur var et fint modspil til fuglens bløde linier.

Ederfugl Møns Klint For sale/til salg