Niels Peter Andreasen

Opgaver

Mange af mine billeder er lavet i forbindelse med naturbeskyttelses- og naturformidlingsprojekter.
Som eksempler kan nævnes plakater for Storstrøms amts rødlistede og truede pattedyr og fugle.
Illustrationer i forbindelse med artikler i Dansk Ornithologisk Forenings, Verdensnaturfondens og Regnskovsgruppen Nepenthes' tidsskrifter.
Bogudgivelsen "Falkevandring", Høst og Søns Forlag, 1973.
Bogudgivelsen "Tårnfalken i det menneskeskabte landskab", DDS Forlag, 1987.
2001 Naturtegnegruppen DANE i Brandbjerg, udstilling Jelling, bogudgivelse "Mellem fjord og hede". 2004 DANE på Fanø, udstilling på Fanø Kunstmuseum, bogudgivelse "Klitter, marsk og vadehav". 
2005 Møn, udstilling Møn Museum og Galleri Warrer, bogudgivelse "Møn - vandrefalkens ø".  
2006 Langeland, udstilling på Skovgård, Danmarks Naturfredningsforenings ejendom, bogudgivelse "Langeland - udsyn og indsyn".
2007 Æbelø, udstilling på Johs. Larsen-museet i Kerteminde, udgivelse "Æbelø - en skovø i bunden af Kattegat".
2007 København, udstilling i Friluftsrådets lokaler, bogudgivelse "Naturen i byen - byen i naturen".
2008 Læsø, udstilling på Frederikshavn bibliotek, bogudgivelse "Naturen i maj - Læsø oplevet af 14 naturkunstnere".
2009 Randers i maj, Esbjerg  i oktober.
2010 Nationalpark Thy i april, Odense i maj
2011 Mariagerfjord i september.

Udstillinger/exhibitions.

 
2011

Januar: Hedehusene Kunstforening.

Maj - september: Liselund Ny slot, Møn, retrospektiv udstilling.

Hele året: SDK hele året.

2012

April: Odense kommune

Juni-oktober: Geocenter Møns Klint

Juli: Læsø

Oktober: Ribe kunstforening

November: Mariagerfjord kommune

2013

Sæson: GeoCenter Møns Klint

Januar: Lægehuset Langebæk

Maj: Mors Kunstforening

Juli: Odder Kunstforening

November: Galleri GAL Frederiksværk

September: Galleri Schlegel, Lolland

2014

Sæson: GeoCenter Møns Klint    

Juni: Feriecenter Ulvshale   

September: Kunstforeningen Åbenrå     

November: Johs. Larsen-museet Kerteminde   

2015   

Sæson: GeoCenter Møns Klint  

Januar: Nordfynsk Kunstmuseum, Bogense

Juni: Kunstforeningen Omø

2016

Sæson: GeoCenter Møns Klint

April: Lions Stege

September: Hårbøllehuset Vestmøn 

 2017

Sæson: GeoCenter Møns Klint

Maj: Skovsgård Langeland

August: Bogense

2018

Sæson: GeoCenter Møns Klint

April: Vordingborg Kunstforening

Juni: Island

2019

Sæson: GeoCenter Møns Klint

Juni: Vordingborg, hovedgaden

Juni: Rebild, Rebild-centret

August: Randbøl, Kirstinelyst

2020

Marts: GeoCenter Møns Klint

Juli: Bogense

September: Galleri ESK, Ørsted

Udstilling Johs- Larsen-Museet, Kerteminde, 2014

Udstilling Nationalpark Thy 2010

Udstilling Liselund Ny Slot 2011