Niels Peter Andreasen

Paintings/billeder

Vandrefalk og Viber, Ribe Å

På DANE-projektet i Esbjerg kommune oktober 2009 var Vandrefalken en daglig art i marskområderne. Her kom en af dem hen over en flok Viber ved Ribe Å, men uden tegn på jagt. Falken og de flaksende Viber i modlyset over åen fangede mig.
Akvarel 53 x 34 cm

SOLGT

Blå Kærhøg og får, Gl.Hviding

Også motivet med den Blå Kærhøg, han, og fårene på diget ved Gl. Hviding blev fanget under tegneprojektet i Esbjerg kommune. Da kærhøgen kom flyvende langs diget gav billedet sig selv - det var indbegrebet af marsklandet.
Akvarel 53 x 34 cm. 

SOLGT

Peregrine, Lapwings and Plovers, Vigelsø

Under DANE-projektet på Vigelsø var der dagligt Vandrefalk, som regel siddende på en af pælene ved oversvømmelsen, men med mellemrum lettede den og fik flokke af Viber og Hedehjejle på vingerne, mens den spejdede efter et muligt bytte.

SOLGT

Black Woodpecker, Mols

During our DANE project at Mols this Black Woodpecker arrived in a fir nearly hidden in the shadow before leaving again.

På vores DANE-projekt på Mols kom Sortspætten flyvende og satte sig i fyrretræet næsten helt skjult i skyggen, inden den fortsatte videre.

Black Woodpecker TIL SALG/FOR SALE

Heart-spotted Woodpecker, Thailand


During our travel to Thailand 2012 we visited Kaeng Krachan National Park. Early in the morning Helle caught sight of this fine little woodpecker that escaped from us at former travels.

På rejsen til Thailand i 2012 besøgte vi Kaeng Krachan Nationalparken. Tidligt den ene morgen lykkedes det Helle at få øje på den fine lille spætte, som er glippet for os på tidligere rejser.

TIL SALG/FOR SALE

Black Redstart Pyrenees

On our trip to the Pyrenees we stayed for some days in a spectacular lodge where Black Redstarts nested in ruins of an old chapel.

På turen til Pyrenæerne boede vi nogle dage i et malerisk hus, hvor Husrødstjerterne holdt til i ruinerne fra et gammelt kapel.

Husrødstjert Pyrenæerne Til salg - for sale.

Marsh Tit and Mushroom

På en af de daglige ture til Gåsesøen på Ulvshale i september lettede Sumpmejsen her fra den væltede poppel med den lysende Silkehårs-posesvamp.

TIL SALG - FOR SALE

Hen Harrier in wintertime

Den Blå Kærhøg, han, indbyder altid til en akvarel, især når den passerer de frosne fladvande med deres sartgrønne isflader og lette snedække. Her traf jeg kærhøgen på Kongens Enge på Ulvshale.

Til salg - for sale